diumenge, 9 d’abril de 2017

Crònica arreplegada aliments dissabte 8 Abril

Dissabte matí, com ja sabeu, vam estar als barris de Santa Rosa, l’Eixample, el Camí i la Zona Nord, portant a terme una campanya de conscienciació sobre l’amenaça que suposa per als veïns i veïnes l’organització neonazi Lo Nuestro. Ja venim informant sobre què hi ha darrere d’aquesta falsa solidaritat. Una organització agermanada amb el col·lectiu neonazi Hogar Social Madrid, múltiples antecedents penals i condemnes fermes a l’historial d’alguns dels seus membres i com porten fent-ho, des de fa més de dos mesos a la ciutat d’Alcoi, una campanya sistemàtica d’arreplegades de menjar racistes exclusivament per a persones d’origen espanyol mentre propaguen la discriminació i l’odi als nostres barris.
La campanya de la Plataforma Crida Contra el Racisme ha consistit en portar a terme una tasca informativa sobre la problemàtica a tots els veïns i veïnes que s’apropaven als supermercats, al mateix temps que se’ls animava a col·laborar en l’arreplegada de menjar solidària per a totes les persones desfavorides del municipi sense cap tipus de segregació. L’únic fet negatiu i anecdòtic de la jornada ha estat l’arribada de quatre membres de Lo Nuestro al Mercadona de l’Alameda on estaven els nostres companys i companyes. Com sospitàvem, aquests ja han arribat amb les seues pròpies bosses de menjar per escenificar una falsa recollida. L’intent ha resultat frustrat gràcies a la nul·la col·laboració de les persones que s’apropaven al supermercat i aleshores se n’han anat insultant-nos.
Estem molt contents i contentes de l’acollida que hem tingut el dissabte el resultat d’aquesta campanya. Pensem que aquest èxit es fruit de l’aposta clara per part de la ciutadania en la construcció d’uns barris integradors, multiculturals, solidaris i pacífics. Tot el que hem recollit, gràcies a la vostra solidaritat, anirà destinat a Creu Roja, Càritas i ASHPROAL, totes elles exemples d’organitzacions solidàries sense discriminacions de cap tipus. Per altra banda, agrair als treballadors i les treballadores dels Mercadones la seua actitud receptiva i l’ajuda rebuda durant tot el matí.
Com ja dèiem al manifest fundacional de la Plataforma Crida Contra el Racisme, hem de fer valdre que som majoria les persones que rebutgem la intolerància, i el dissabte pel maí vam veure com els veïns i les veïnes s’han sumat a aquest reclam. En castellà:

El sábado por la mañana, como ya sabéis, estuvimos en los barrios de Santa Rosa, l’Eixample, el Camí y la Zona Nord, llevando a cabo una campaña de concienciación sobre la amenaza que supone para las vecinas y vecinos la organización neonazi Lo Nuestro. Ya venimos informando qué hay detrás de esta falsa solidaridad. Una organización hermanada con el colectivo neonazi Hogar Social Madrid, múltiples antecedentes penales y condenas firmes en el historial de algunos de sus miembros y como llevan haciendo, des de hace más de dos meses en la ciudad de Alcoy, una campaña sistemática de recogida de comida racistas exclusivamente para personas de origen español mientras propagan la discriminación y el odio en nuestros barrios.
La campaña de la Plataforma Crida Contra el Racisme ha consistido en llevar a cabo una tarea informativa sobre la problemática a todos los vecinos y vecinas que se acercaban a los supermercados, al mismo tiempo que se les animaba a colaborar en la recogida de alimentos solidarios para todas las personas desfavorecidas del municipio sin ningún tipo de segregación. El único hecho negativo y anecdótico de la jornada ha sido la llegada de cuatro miembros de Lo Nuestro al Mercadona de la Alameda, donde estaban nuestras compañeras y compañeros. Como sospechábamos, estos han llegado con sus propias bolsas de comida para escenificar una falsa recogida. El intento ha resultado frustrado gracias a la nula colaboración de las personas que se acercaban al supermercado y entonces se han ido insultándonos.
Estamos muy contentos y contentas de la recogida que hemos hecho el sábado y el resultado de esta campaña. Pensamos que este éxito es fruto de la apuesta clara por parte de la ciudadanía en la construcción de unos barrios integradores, multiculturales, solidarios y pacíficos. Todo lo que hemos recogido, gracias a vuestra solidaridad, irá destinado a Cruz Roja, Cáritas y ASHPROAL, todas ellas ejemplos de organizaciones solidarias sin discriminación de ningún tipo. Por otro lado, agradecer a los trabajadores y trabajadoras de los Mercadona su actitud receptiva y la ayuda recibida durante toda la mañana.
Como ya decíamos en el manifiesto fundacional de la Plataforma Crida Contra el Racisme, hemos de hacer valer que somos mayoría las personas que rechazamos la intolerancia, y el sábado por la mañana vimos como los vecinos y vecinas se han sumado a este reclamo.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada