dilluns, 29 de maig de 2017

Alcoi es declara municipi lliure de feixisme, racisme i xenofòbia

HO HEM ACONSEGUIT! 
ALCOI ES DECLARA MUNICIPI LLIURE DE FEIXISME, RACISME I XENOFÒBIA.

Amb aquesta Declaració Institucional signada unànimement pels grups del consistori PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís i Guanyar, podem dir ben orgullosos i orgulloses que ja hem assolit altra petita victòria.
Amb l’aprovació de la moció no sols el projecte per la construcció d’una comarca integradora, pacífica, solidària i multicultural queda legitimat institucionalment per les més de 59000 veïnes i veïns que representa el consistori, sinó que a més ens proporciona unes eines normatives per facilitar-nos la tasca al carrer que hem estat desenvolupant des del mes de març.
Concretament, cal destacar que amb l’estricte compliment del text aprovat, queden completament prohibides les activitats racistes i xenòfobes del ja conegut grup feixista Lo Nuestro per atemptar a tota legalitat vigent en pro de la no discriminació i la igualtat. Juntament amb aquesta, la que era sense cap dubte per a nosaltres la mesura més urgent, el consistori es compromet d’ara endavant a donar veu a Crida Contra el Racisme al Consell de Benestar Social, a col·laborar amb les activitats que aquesta i d’altres organitzacions antifeixistes, antiracistes i antixenòfobes desenvolupen al municipi i a portar a terme una Campanya Permanent Antirumors amb la finalitat de desmentir els rumors, prejudicis i falsos mites racistes que estigmatitzen als nostres veïns i veïnes migrants. (Per a més informació, la resta de la moció la podeu llegir tots i totes al nostre Blog.)
Cap de nosaltres quan arrancàrem el projecte plenes de dubtes, amb moltes ganes però també amb moltes pors, pensàvem que a dia de huí aconseguirem el grau de consolidació del que gaudeix ja el model a la comarca de l’Alcoià-Comtat i més intensament a la ciutat d’Alcoi. Després d’aquest important pas en el dia de hui, sols ens dona més ganes, il·lusió i força per continuar treballant amb tot el teixit associatiu, els veïns i les veïnes per construir la comarca que ens mereixem. Una comarca lliure de racisme, feixisme i tot tipus de discriminació.
I com no, per acabar, sols ens queda donar les gràcies a totes aquelles associacions, entitats, veïnes i veïns, companys i companyes, que no obstant tot, continuen dia a dia Cridant ben fort Contra el Racisme.


¡LO HEMOS CONSEGUIDO! 
ALCOY SE DECLARA MUNICIPIO LIBRE DE FASCISMO, RACISMO Y XENOFOBIA.
Con esta Declaración Institucional firmada de forma unánime por los grupos del consistorio PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y Guanyar, podemos decir bien orgullosos y orgullosas que ya hemos conseguido otra pequeña victoria.
Con la aprobación de la moción no solo el proyecto para la construcción de una comarca integradora, pacífica, solidaria y multicultural queda legitimado institucionalmente por las más de 59000 vecinas y vecinos que representa el consistorio, sino que además nos proporciona unas herramientas normativas para facilitarnos el trabajo en las calles que hemos estado desarrollando desde el mes de marzo.
Concretamente, cabe destacar que con el estricto cumplimiento del texto aprobado, quedan completamente prohibidas las actividades racistas y xenófobas del ya conocido grupo fascista Lo Nuestro por atentar a toda legalidad vigente en pro de la no discriminación y la igualdad. Junto con esta, la que era sin ninguna duda para nosotras la medida más urgente, el consistorio se compromete de ahora en adelante a dar voz a Crida Contra el Racisme en el Consell de Benestar Social, a colaborar con las actividades que esta y otras organizaciones antifascistas, antirracistas y antixenófobas desarrollen en el municipio y a llevar a cabo una Campaña Permanente Antirumores con la finalidad de desmentir los rumores, prejuicios y falsos mitos racistas que estigmatizan injustamente a nuestros vecinos y vecinas migrantes. (Para más información, el resto de la moción la podéis leer todos y todas en nuestro Blog.)
Ninguna de nosotras cuando iniciamos el proyecto llenas de dudas, con muchas ganas pero también con mucho miedo, pensábamos que a día de hoy conseguiríamos el grado de consolidación del que goza ya el modelo en la comarca de l’Alcoià-Comtat y más intensamente en la ciudad de Alcoy. Después de este importante paso en el día de hoy, solo nos dan más ganas, ilusión y fuerza para continuar trabajando con todo el tejido asociativo, los vecinos y las vecinas para construir la comarca que nos merecemos. Una comarca libre de racismo, fascismo y todo tipo de discriminación.
Y como no, para acabar, solo nos queda dar las gracias a todas aquellas asociaciones, entidades, vecinas y vecinos, compañeros y compañeras, que a pesar de todo, continúan día a día 'Cridant ben fort Contra el Racisme'.
#AlcoiCridaContraElRacisme


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada